Info en contact

Roel Ebbinge (1957) Autodidakt en onafhankelijk

Haarlem (NL) / roelebbinge@gmail.com / +31-641887092

Instagram: roelebbingephotography

Fotografie helpt Roel Ebbinge in het verschaffen van toegang tot domeinen die normaliter gesloten zouden blijven. Ze ontsluit daarmee de mogelijkheid de behoefte te vervullen om zijn nieuwsgierige aard om te zetten in een verbeeldende uitingsvorm.

Met de bevroren momenten daagt hij de kijker uit om stil te staan bij het getoonde en mee te gaan met zijn ontdekkingstocht.

In zijn projecten gaat hij in op de verbanden tussen mensen of juist het ontbreken van dat verband. Roel geeft de weerslag van de effecten van sociale en maatschappelijke ontwikkelingen weer in beelden.

De begrippen vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid ziet hij als belangrijkste waarden om tot een volmaakte maatschappij te komen. Hij omarmt ze, streeft ze na en daarmee worden het terugkerende elementen in zijn werk. Zijn voorliefde voor de realiteit klinkt hierin door.

De beelden van Roel zijn delen van de werkelijkheid die op intuïtieve inslag zijn vastgelegd en geordend, ze zijn daarmee de projecties van zijn persoonlijke belevingswereld geworden.

 

Deelnemer Vijfhoekkunstroute 2019

Werk is te zien bij Galerie BHAMD. Grote Houtstraat 14 te Haarlem